• شعار سال جدید
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 56
ديروز : 72
ماه : 2323
 
 مناقصات ومزایدات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مناقصه

پروژه واگذاری جدول گذاری و کف سازی خیابان های اصلی و معابر شهر #نوبت اول

پروژه واگذاری جدول گذاری و کف سازی خیابان های اصلی و معابر شهر #نوبت اول پروژه واگذاری جدول گذاری و کف سازی خیابان های اصلی و معابر شهر #نوبت اول چاپ شده در روزنامه آذربایجان مورخه 7 تیر 99 شماره 3743
شنبه 7 تير 1399

تجدید مرحله دوم(نوبت دوم)

مناقصات خدمات شهری  و خدمات فنی و عمومی شهرداری سردرود

مناقصات خدمات شهری  و خدمات فنی و عمومی شهرداری سردرود مناقصات خدمات شهری  و خدمات فنی و عمومی شهرداری سردرود برابر مصوبه 110 سال1398 شورای اسلامی شهر سردرود مرحله دوم
شنبه 31 خرداد 1399

مرحله اول(نوبت اول)

مناقصه پروژه های آسفالت شهرداری سردرود

مناقصه پروژه های آسفالت شهرداری سردرود مناقصه پروژه های آسفالت شهرداری سردرود مرحله اول - نوبت اول 99/3/25
يکشنبه 25 خرداد 1399

نوبت دوم

مناقصات شهرداری سردرود برابر مصوبه 110 سال1398 شورای اسلامی شهر سردرود مرحله دوم(نوبت دوم)

مناقصات شهرداری سردرود برابر مصوبه 110 سال1398 شورای اسلامی شهر سردرود مرحله دوم(نوبت دوم) چاپ شده در روزنامه عجب شیر736 مورخ 99/3/6
سه شنبه 6 خرداد 1399

مناقصات شهرداری سردرود برابر مصوبه 110 سال1398 شورای اسلامی شهر سردرود مرحله دوم(نوبت اول)

مناقصات شهرداری سردرود برابر مصوبه 110 سال1398 شورای اسلامی شهر سردرود مرحله دوم(نوبت اول) چاپ شده در روزنامه عجب شیر733 مورخ 99/2/30
سه شنبه 30 ارديبهشت 1399

اصلاحیه مناقصات شهرداری سردرود (نوبت اول)

اصلاحیه مناقصات شهرداری سردرود (نوبت اول) اصلاحیه مناقصات شهرداری سردرود (نوبت اول) چاپ شده در روزنانه صائب تبریز شماره 3725 مورخه 99/1/28
پنجشنبه 28 فروردين 1399

آگهی مناقصات شهرداری سردرود (نوبت اول)

آگهی مناقصات شهرداری سردرود (نوبت اول) مناقصه شهرداری سردرود (نوبت اول) چاپ شده در روزنانه صائب تبریز شماره 3723 مورخه 99/1/26
سه شنبه 26 فروردين 1399

مناقصه پروژه های عمرانی بودجه سال98 شهرداری سردرود

مناقصه پروژه های عمرانی بودجه سال98 شهرداری سردرود مناقصه پروژههای عمرانی بودجه سال98 شهرداری سردرود - برابر مصوبه شماره 96 شورای اسلامی شهر سردرود (چاپ شده در روزنامه سرخاب شماره 3483 مورخ98/11/6)
يکشنبه 6 بهمن 1398

مناقصه پروژه های عمرانی بودجه سال98 شهرداری سردرود

مناقصه پروژه های عمرانی بودجه سال98 شهرداری سردرود مناقصه پروژههای عمرانی بودجه سال98 شهرداری سردرود - برابر مصوبه شماره 96 شورای اسلامی شهر سردرود (چاپ شده در روزنامه سرخاب شماره 3483 مورخ98/11/6)
يکشنبه 6 بهمن 1398

مناقصه پروژه های عمرانی سال98 شهرداری

مناقصه پروژه های عمرانی سال98 شهرداری مناقصه پروژه های عمرانی سال98 شهرداری سردرود برابر مصوبه شماره 74شورای اسلامی شهر سردرود
پنجشنبه 24 مرداد 1398