مطالب
 
 
امروز : 7
ديروز : 69
ماه : 2449
 
اوقات شرعی 
 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
  • معاون شهردار ( )
  • اداره امور اداري و كارگزيني ( حافظعلی فرد )
   • دبيرخانه (لیلا محمودی وند) ( )
   • بايگاني (جواد ندیم) ( )
   • تايپ (مرضیه ندیم) ( )
  • اداره فنی و عمرانی ( مهدی عارف نسب )
   • ناظر عمرانی (یوسف آقا جانی) ( )
  • رئیس اداره شهرسازی ( عزیزاله مولامی )
   • املاك ( )
   • دبير كميسيون ماده 100 ( فرهاد شریفی )
   • مامور فني(محمد حسین شاهنعمتی) ( )
   • مسئول نوسازی(ابراهیمی) ( )
  • مسئول حراست ( ناصر مرادی )
  • مدیر روابط عمومي ( شاهین نظری )
  • رئیس دفتر شهردار(حامد رستمی) ( )
  • امور حقوقی و قراردادها ( محمد زینالی )
  • اداره مالی ( نصیری ا )
   • مسئول درآمد(ایوب نوراله پور) ( ایوب نوراله پور )
   • حسابدار(موسی اکبرپور) ( )
   • مسئول اموال(کریمی آذر) ( )
   • کارپرداز(خطیبی) ( )
  • مسئول کمیسیون سرمایه گذاری ( عیسی کریم پور )
  • انفورماتیک(علی پرنده نور) ( )
  • واحد خدمات شهری ( منوچهر جمالیان )
   • ناظر خدمات شهری(پوراحمد) ( )
   • ناظر و مسئول فضای سبز(یعقوب جوانی) ( )
  • مسئول برنامه ریزی و توسعه(محمد رشتبری) ( )