• شعار سال 1402
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 36
ديروز : 28
ماه : 2127
 
 مناقصات ومزایدات
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی شهرداری سردرود

آگهی مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی شهرداری سردرود مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی شهرداری سردرود با مراجعه به سامانه تدار کات الکترونیک دولت
سه شنبه 24 بهمن 1402

آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی شهرداری سردرود

آگهی مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی شهرداری سردرود مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی شهرداری سردرود با مراجعه به سامانه تدار کات الکترونیک دولت
سه شنبه 24 بهمن 1402

مناقصات شهرداری سردرود

مناقصات شهرداری سردرود واگذاری خدمات شهری و احدلث و نگهداری فضای سبز 1401
سه شنبه 23 فروردين 1401

آگهی مناقصه خدمات اداری و عمومی و فوریتهای عمران شهرداری سردرود

آگهی مناقصه خدمات اداری و عمومی و فوریتهای عمران شهرداری سردرود چاپ شده در روزنامه «آذربایجان» مورخه 26 دی ماه ۱۴۰۰ شماره 4177
يکشنبه 26 دي 1400

آگهی مناقصه خدمات اداری و عمومی و فوریتهای عمران شهرداری سردرود

آگهی مناقصه خدمات اداری و عمومی و فوریتهای عمران شهرداری سردرود چاپ شده در روزنامه «خوش خبر» مورخه ۵ دی ماه ۱۴۰۰ شماره ۲۰۰۳
يکشنبه 5 دي 1400

مرحله دوم

آگهی مزایده املاک شهرداری سردرود

آگهی مزایده املاک شهرداری سردرود مزایده قطعات 1 الی 9 تحت پلاک ثبتی 58 فرعی از 184 اصلی متعلق به شهرداری سردرود واقع در سنگستان چهارم(فتح المبین)
پنجشنبه 25 دي 1399

مرحله دوم

آگهی مزایده املاک شهرداری سردرود

آگهی مزایده املاک شهرداری سردرود مزایده قطعات 1 الی 9 تحت پلاک ثبتی 58 فرعی از 184 اصلی متعلق به شهرداری سردرود واقع در سنگستان چهارم(فتح المبین)
پنجشنبه 25 دي 1399

آگهی مزایده چند قطعه زمین شهرداری سردرود

آگهی مزایده چند قطعه زمین شهرداری سردرود مرحله اول - نوبت اول
سه شنبه 2 دي 1399

آگهی مزایده چند قطعه زمین شهرداری سردرود

آگهی مزایده چند قطعه زمین شهرداری سردرود مرحله اول - نوبت اول
سه شنبه 2 دي 1399

#مناقصات شهرداری سردرود

پروژه واگذاری جدول گذاری و کف سازی خیابان اصلی و معابر شهر

پروژه واگذاری جدول گذاری و کف سازی خیابان اصلی و معابر شهر مرحله دوم-نوبت اول
چهارشنبه 15 مرداد 1399