• پیام سال
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 12
ديروز : 77
ماه : 2731
 
تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393     |     کد : 130

آگهی مناقصه فضای سبز شهرداری سردرود-نوبت اول

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به معاونت عمرانی و اجرایی شهرداری سردرود(فضای سبز) مراجعه نمایند

مناقصه امورات راجع به فضای سبز شهرداری سردرود

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشترم یتوانند به معاونت عمرانی و اجرایی (فضای سبز) شهرداری سردرود مراجعه فرمایند.

مرحله اول نوبت اول93/12/19   مرحله اول نوبت دوم93/12/27


حاجی زاده - شهردار سردرود


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ