• پیام سال
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 4
ديروز : 77
ماه : 2941
 
تاریخ : يکشنبه 25 آذر 1397     |     کد : 636

آگهی مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری سردرود در سال 97-98

آگهی #مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری سردرود در سال 97-98 در 654 مین شماره روزنامه سیاسی واجتماعی مهدتمدن صفحه 7 مورخه 25 آذر 1397

آگهی #مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرداری سردرود در سال 97-98  در 654 مین شماره روزنامه سیاسی واجتماعی مهدتمدن صفحه 7 مورخه 25 آذر 1397 

 


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ