• پیام سال
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 36
ديروز : 77
ماه : 2973
 
تاریخ : شنبه 22 دي 1397     |     کد : 649

مناقصه خدمات عمومی و تنظیف رفت و روب خدمات شهری شهرداری سردرود97-98

#مناقصه خدمات عمومی و تنظیف رفت و روب خدمات شهری شهرداری سردرود97-98 تجدید مرحله اول(نوبت اول) روزامه سرخاب شماره3189 مورخ97/10/22

#مناقصه خدمات عمومی و تنظیف رفت و روب خدمات شهری شهرداری سردرود97-98
تجدید مرحله اول(نوبت اول)

روزامه سرخاب شماره3189 مورخ97/10/22


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ