• پیام سال
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 4
ديروز : 77
ماه : 2941
 
تاریخ : دوشنبه 15 بهمن 1397     |     کد : 664

مرحله اول-نوبت اول

مزایده بوفه کافه سنتی پارک مره خونی شهرداری سردرود

مزایده بوفه کافه سنتی پارک مره خونی شهرداری سردرود مرحله اول-نوبت اول چاپ شده در روزنامه صبح ایران (روزان) شماره4025 روز دوشنبه 15 بهمن 1397

مزایده بوفه کافه سنتی پارک مره خونی شهرداری سردرود 
مرحله اول-نوبت اول

چاپ شده در روزنامه صبح ایران (روزان) شماره4025 روز دوشنبه 15 بهمن 1397


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ