• شعار سال جدید
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 29
ديروز : 70
ماه : 4495
 
تاریخ : شنبه 7 تير 1399     |     کد : 754

آگهی مناقصه شهرداری سردرود

پروژه واگذاری تهیه، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های ترافیکی سردرود

پروژه واگذاری تهیه، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های ترافیکی سردرود چاپ شده در روزنانه عصر آزادی


پروژه واگذاری تهیه، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های ترافیکی سردرود

چاپ شده در روزنانه عصر آزادی

تجدید مرحله دوم


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ