• شعار سال جدید1401
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 33
ديروز : 173
ماه : 3128
 
تاریخ : پنجشنبه 19 تير 1399     |     کد : 757

مناقصات شهرداری سردرود #تجدیدمرحله دوم

پروژه های واگذاری خدمات شهری و خدمات فنی و عمومی شهرداری سردرود

مناقصات شهرداری سردرود #تجدیدمرحلهدوم
پروژه های واگذاری خدمات شهری و خدمات فنی و عمومی شهرداری سردرود

📌ر‌وزنامه سراسری عجب شیر شماره 770


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ