• شعار سال جدید
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 132
ديروز : 302
ماه : 5521
 
تاریخ : يکشنبه 23 شهريور 1393     |     کد : 42

بازديد اعضاي شوراي اسلامي و شهردار سردرود از پروژه هاي عمراني شهرداري + گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومي شورا و شهرداري سردرود ، مهندس اصغر آدي بيگ ، رئيس شوراي اسلامي شهر سردرود بهمراه شهردار سردرود و ديگر اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر از پروژه هاي عمراني اين شهر بازديد بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي شورا و شهرداري سردرود ، مهندس اصغر آدي بيگ ، رئيس شوراي اسلامي شهر سردرود بهمراه شهردار سردرود و ديگر اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر از پروژه هاي عمراني اين شهر بازديد بعمل آوردند.

 اعضاي شورا و شهردار سردرود از پروژه بزرگ گلزار شهداي سردرود ، اجراي عمليات فاز 3 پارك معلم ، و همچنين از پروژه جدول كشي امتداد پارك مره خوني سردرود بازديد نمودند ، مهندس عارف نسب معاون عمراني شهرداري در خصوص پروژه هاي مذكور و روند كارهاي اجرايي و ...  توضيحات لازم را به اعضاي شوراي اسلامي ارائه نمود.

انشالله در هفته دفاع مقدس پروژه هاي مذكور افتتاح و مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومي شورا و شهرداري سردرود ، مهندس اصغر آدي بيگ ، رئيس شوراي اسلامي شهر سردرود بهمراه شهردار سردرود و ديگر اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر از پروژه هاي عمراني اين شهر بازديد بعمل آوردند.

 اعضاي شورا و شهردار سردرود از پروژه بزرگ گلزار شهداي سردرود ، اجراي عمليات فاز 3 پارك معلم ، و همچنين از پروژه جدول كشي امتداد پارك مره خوني سردرود بازديد نمودند ، مهندس عارف نسب معاون عمراني شهرداري در خصوص پروژه هاي مذكور و روند كارهاي اجرايي و ...  توضيحات لازم را به اعضاي شوراي اسلامي ارائه نمود.

انشالله در هفته دفاع مقدس پروژه هاي مذكور افتتاح و مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومي شورا و شهرداري سردرود ، مهندس اصغر آدي بيگ ، رئيس شوراي اسلامي شهر سردرود بهمراه شهردار سردرود و ديگر اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر از پروژه هاي عمراني بازديد بعمل آوردند.

اعضاي شورا و شهردار سردرود از پروژه بزرگ گلزار شهداي سردرود ، اجراي عمليات فاز 3 پارك معلم ، و همچنين از پروژه جدول كشي امتداد پارك مره خوني سردرود بازديد نمودند ، مهندس عارف نسب معاون عمرانی و اجرایی شهرداري در خصوص پروژه هاي مذكور و روند كارهاي اجرايي و ...  توضيحات لازم را به اعضاي شوراي اسلامي ارائه نمود.

انشالله در هفته دفاع مقدس پروژه هاي مذكور افتتاح و مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ