• پیام سال
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 5
ديروز : 163
ماه : 2699
 
تاریخ : پنجشنبه 13 شهريور 1399     |     کد : 761

همدلی و همراهی اصناف و کسبه ملزمه ساماندهی بازار شهیدی سردرود می باشد.

شهردار سردرود درخصوص ساماندهی بازار شهیدی شهر سردرود با اعلام اینکه ساماندهی این بازار یکی از اولویت های این شهرداری می باشد افزود، با توجه به مصوبه ی اخیر اعضای محترم شورای اسلامی شهر سردرود درخصوص کف سازی و زیباسازی این بازار اصناف و کسبه نیز ملزم گردیده اند نسبت به نماسازی و حذف زواید اضافه و بصری مقابل مغازه های خویش اقدام نمایند تا این شهرداری نیز نسبت به کفسازی و زیباسازی اقدام نماید.    

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود ، ناصر اسماعیل زاده حجتی شهردار سردرود درخصوص ساماندهی بازار شهیدی شهر سردرود با اعلام اینکه ساماندهی این بازار یکی از اولویت های این شهرداری می باشد افزود، با توجه به مصوبه ی اخیر اعضای محترم شورای اسلامی شهر سردرود درخصوص کف سازی و زیباسازی این بازار اصناف و کسبه نیز ملزم گردیده اند نسبت به نماسازی و حذف زواید اضافه و بصری مقابل مغازه های خویش اقدام نمایند تا این شهرداری نیز نسبت به کفسازی و زیباسازی اقدام نماید.    

لذا در همین راستا شهرداری تا انجام مراحل نماسازی توسط اصناف و مقدمات مناقصه کف سازی بازار مذکور تصمیم بر بهسازی موقت مسیرهای تخریب شده بازار مذکور رو جهت پیشگیری از حوادث و مناسب سازی موقت آن از امروز به مرحله ی اجرا قرار داده بود که این امر با مخالفت جمعی از اصناف محترم بازار مذکور مواجه گردید که در همین جهت این شهرداری با ارج نهادن به افکار عمومی و اصناف محترم و اعتقاد بر اصل اهمیت نظر شهروندان محترم نسبت به توقف عملیات بهسازی موقت کف بازار مذکور اقدام نمود تا با هماهنگی و همکاری اصناف محترم در اسرع وقت ضمن حذف زواید بصری و نماسازی مغازه ها ، شهرداری نیز همگام با نطرات جمعی اصناف محترم نسبت به کف سازی و زیباسازی بازار شهیدی سردرود اقدام نماید.


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ