• پیام سال
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 8
ديروز : 163
ماه : 2702
 
تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399     |     کد : 763

اسماعیل زاده حجتی شهردار سردرود :

توسعه فضای سبز پارک بزرگ جنگلی مره خونی سردرود همچنان جز اولویت های اصلی شهرداری می باشد.

با بیان اینکه حفظ فضای سبز و افزایش سرانه فضای سبز این شهر جز اولویت های اصلی شهرداری می باشد که در این راستا شهرداری سردرود ضمن کاشت چندین هزار اصله درخت در معابر و شریان های اصلی و فرعی شهر سردرود در دو سال گذشته، در صدد افزایش فضای سبز سطح شهر می باشد،

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری سردرود، ناصر اسماعیل زاده حجتی شهردار شهر سردرود با بیان اینکه حفظ فضای سبز و افزایش سرانه فضای سبز این شهر جز اولویت های اصلی شهرداری می باشد که در این راستا شهرداری سردرود ضمن کاشت چندین هزار اصله درخت در معابر و شریان های اصلی و فرعی شهر سردرود در دو سال گذشته، در صدد افزایش فضای سبز سطح شهر می باشد، لذا در همین خصوص فضای سبز پارک بزرگ جنگلی مره خونی سردرود که جز چند پارک بزرگ شمالغرب کشور می باشد، از سالیان قبل در اولویت این شهرداری بوده که در این راستا امروز عملیات تسطیح و آماده سازی رمپ کناری پارک مره خونی آغاز تا بزودی با اتمام عملیات تسطیح نسبت به ادامه کاشت درخت در این قسمت پارک اقدام نماییم. 


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ